VAMMAISTYÖ

Yksilökohtainen toiminta:

    * Päivystys pääsääntöisesti tiistaisin klo 9 - 11 Suensaaren seurakuntatalolla,
      muulloin tarpeen mukaan.
    * Kotikäynnit

Ryhmätoiminta:

    * Eri vammaisryhmien kokoontumiset ja/tai raamattupiirit
    * Kirkkopyhät (rovastikunnalliset)
    * Leirit ja retket
    * Diakoniakasvatus

Käytettävissä on jonkin verran hengellistä materiaalia äänikasetteina, selkokielellä, isokirjoituksella ja pistekirjoituksella. Seurakunnan Kirkkolaiva -tiedotuslehti tulee näkövammaisille äänilehtenä.
Viittomakielistä materiaalia ovat esim. DVD:t
    * Sana tulee näkyväksi
    * Luukkaan evankeliumin viittomakielinen käännös
    * Messu ja kirkolliset toimitukset
    * Evankeliumikirjan käännöksiä
    * VT:n ns. alkukertomukset

Tuetaan pienimuotoisesti
    * Kuurojen Lähetys ry, Suomen Lähetysseuran kautta:
       kuurojen lasten koulunkäyntiä Afrikassa
    * Operaatio Ruut: lasten ja nuorten koulunkäyntiä Intiassa


Työntekijän käyttämät kommunikaatiotavat: puhe, kirjoitus, isokirjoitus, pistekirjoitus, selkokieli, viittomakieli, viittomat kädestä käteen ja antikva.


Vammaistyön toimisto
Kirkkokatu 13 95400 Tornio.
Sisäänkäynti Kirkkokadun puolelta.

Diakoniatoimisto
Suensaaren seurakuntatalo
Porthaninkatu 16

Vammaistyön diakoni Toini Pieskä
p. 040 593 0760
toini.pieska@evl.fi