AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen että pyhä toimitus, jossa pyydetään hääparin tulevalle yhteiselämälle Jumalan siunausta. Avioliiton perustana on Jumalan luomistyö, edellytyksenä miehen ja vaimon yhteinen tahto.

"Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät."
1. Moos. 1: 27-28

Jeesus sanoo:
Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
Mark. 10: 6-9
TÄRKEÄÄ KIRKOLLISESSA VIHKIMISESSÄ:
- vihkiajan ja -paikan sekä papin ja kanttorin varaaminen
- avioliiton esteiden tutkinta
- kaksi todistajaa
- sormus

VIHKIAJAN JA -PAIKAN SOPIMINEN
Vihkiaika ja -paikka sovitaan kirkkoherranvirastossa.
Yhteyttä voi ottaa joko puhelimitse tai asioimalla virastossa(kts. yhteystiedot).

Samalla voidaan esittää toivomus vihkivästä papista ja kanttorista.
Kanttorin kanssa on hyvä sopia vihkitoimituksen musiikista.
Vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kappelissa, kotona tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa.

Lisätietoja:
evl.fi/avioliitto