KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoherranvirasto palvelee:
* kaste-, vihki- ja siunausaikojen varaukset
* tilojen varaukset ja pappien varaukset
* virkatodistukset
* sukuselvitykset
  (myös entisten Alatornion ja Karungin seurakuntien jäsenistä)
* sukututkimukset
* päivystävä pastori


Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto
Parasniementie 115 95450 Tornio
av. ma-pe klo 9-15
puh 040  556 86 76
fax 016 442 117
tornion.seurakunta@evl.fiToimistosihteeri Tanja Pitkänen laatimassa sukuselvitystä


Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen
- puhelimitse (p. 040 556 8676),
- sähköpostitse (tornion.seurakunta@evl.fi),
- faksilla (016 442117) tai
- kirkkoherranvirastoon osoitetulla kirjeellä (Parasniementie 115  95450 Tornio).

Sukututkimus
Kokemusta omaavilla sukututkijoilla on mahdollisuus tutkia 100 vuotta vanhempia tietoja mikrofilmeiltä viraston aukioloaikoina. Varaus tietojen tutkimista varten olisi hyvä tehdä etukäteen puhelimitse.  

Suvun elossaolevista jäsenistä on suositeltavaa kerätä tiedot heiltä itseltään. Näin samalla varmistutaan siitä, että henkilöt haluavat luovuttaa tietojaan sukututkimuksen käyttöön.
Virasto tarvittaessa myös tekee sukututkimusta varten sukuselvityksiä henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Sukututkimukseen tarkoitetut todistukset voi tilata kirjeitse, sähköpostitse, faxilla tai suoraan paikan päällä täyttämällä tarkoitukseen varatun kaavakkeen.VIRKATODISTUKSET JA SUKUSELVITYKSET

Kirkkohallitus määrää (Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan) kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Virkatodistusten maksut ovat muuttuneet 15.4.2014 ja niitä tarkistettiin keväällä 2015. Uudet tarkistetut maksut tulivat voimaan 1.5.2017.

Lisätietoja maksuista