Yhteisvastuukeräys Tornion seurakunnassa

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon suurkeräys. Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden.

Yhteisvastuun vuoden 2018 teemana on riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla. Suomessa keräyksellä tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret.

Katso myös: http://www.yhteisvastuu.fi


Seurakuntamme yhdyshenkilö yhteisvstuuasioissa on tänä vuonna diakonissa Aila Ylinärä. Hänet tavoitat numerosta puh. 040 708 30666


Kiittäen:


alt-teksti