Infoa hautausmaa-asioistaVAARALLISET  
HAUTAMUISTOMERKIT

(19.9.2013 julkaistu Kirkkolaivassa)
Tornion seurakunnan hautausmaiden katselmusten yhteydessä on todettu, että hautausmailla on erittäin paljon vaarallisesti kallellaan olevia muistomerkkejä.

Hautojen ja hautamuistomerkkien kunnossapitovelvollisuudesta säädetään kirkkolaissa ja hautaustoimilaissa. Lähtökohtaisesti hautojen ja hautamuistomerkkien kunnossapito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvista vahingoista vastaa pääsääntöisesti se taho, jonka vastuulla ko. omaisuuden kunnossapito on.

Vaarallisesti kallellaan olevat muistomerkit kaatuvat herkästi ja voivat rikkoutua ja aiheuttaa vaaran omaisille sekä työtekijöille. Kaatuva muistomerkki voi kaataa myös edessä olevan muistomerkin. Hautapaikan haltijaa ja omaisia kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Muistomerkit tulee oikaista mahdollisimman pian siten, että myös muistomerkin jalusta on suorassa. Hautakiviliikkeet tekevät muistomerkkien oikaisutyötä.

Lisäksi seurakunta pyytää hautaoikeuden haltijoita ilmoittamaan yhteystietonsa hautakirjanpitoa varten taloustoimistoon puh.040-8413313.


KIRKKONEUVOSTO


- - - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - - - -- - - - - - --


KUULUTUS
(17.10.2013 Kirkkolaivassa)
Tämä muistomerkki on vaarallisesti vinossa ja herkästi kaatuva, joten se voi aiheuttaa vaaran sekä omaisille että työtekijöille. Muistomerkki on oikaistava mahdollisimman pian siten, että myös kiven jalusta on suorassa. Hautaoikeuden haltijaa pyydetään palauttamaan merkki ja ilmoittamaan yhteystietonsa taloustoimistoon. Hautakiviliikkeet tekevät muistomerkkien oikaisutyötä.


Tornion seurakunta