HAUTAUKSESTA JOHTUVAT MAKSUT 1.1.2018

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt hautapaikkamaksut.

HAUTAPAIKKAMAKSUT
Vainajan hautapaikka 1.
varauspaikka
puoliso
2. hautapaikka 3. hautapaikka Hauta-
paikka
muisto-
lehdossa
Uurna-
paikka
Paikka-
kuntalainen
110 € 110 € 154 € 209 € 66 € 55 €
Ulkopaikka-
kuntalainen
550 € 550 € 880 € 880 € 110 € 275 €
Rintama
tunnuksen
omaavat
ilmainen kaikille . . . .
Paikka-
kuntalainen,
joka vasta
poismuuttanut
154 € 154 € . . . .HAUTAPAIKKAMAKSUT PALKKIALUEELLA
Parasniemen hautausmaalla O, P ja Q osastot
(Palkkialueen hautamuistomerkkeihin ei tarvita erillistä pohjakiveä)

Vainajan hautapaikka 1.
varauspaikka
puoliso
2. hautapaikka 3. hautapaikka Uurna-
paikka
Paikka-
kuntalainen
165 € 165 € 209 € 264 € 110 €
Ulkopaikka-
kuntalainen
605 € 605 € 935 € 979 € 330 €
Rintama
tunnuksen
omaavat
ilmainen kaikille . . .
Paikka-
kuntalainen,
joka vasta
poismuuttanut
209 € 209 € . . .- Toisen (2.) ja kolmannen (3.) hautapaikan varaus tulee kysymykseen erittäin painavista syistä, esim. samassa taloudessa asuvien huollettavien vammaisten lasten osalta.
- Lisähautapaikat 2 ja 3 on anottava kirkkoneuvostolta.
- Syvähautapaikka käsittää kaksi sijaa.
- Rintamatunnuksen omaavat saavat haudan avauksen ja peittämisen ilmaiseksi.
- Paikkakunnalta vasta poismuuttaneet koskee henkilöitä, jotka ovat asuneet vähintään 95 % elinajasta Torniossa. Omaiset toimittavat asumisesta todistuksen Taloustoimistoon.


HAUTAOIKEUDEN PIDENNYSMAKSU
Hautaoikeuden pidennysmaksu tarkoittaa, että määräajaksi luovutetut hautasijat lunastetaan 25 vuoden välein uudelleen. Kun vainaja haudataan aiemmin luovutettuun hautaan, Kirkkolaki 17 luku 2 § 2 momentti edellyttää, että kaikkien hautasijojen hallinta-aikaa pidennetään vähintään haudan koskemattomuusajan verran. Mikäli kyseessä on veteraani/lotta, hänen hautasijastaan ei peritä pidennysmaksua.

Pidennysmaksu määräytyy hautasijojen lukumäärän, hautatyypin (normaali arkkuhauta, arkkuhauta palkkialueella, uurnahauta), tarvittavan pidennysajan mukaisesti (max 25 v.) sekä voimassa olevan hautasijahinnaston mukaisesti.

Esim. 1: 25 vuoden arkkuhauta, jossa on 2 sijaa ja ensimmäisestä ja ainoasta hautauksesta on kulunut 30 vuotta, peritään haudasta hautaoikeuden pidennysmaksua 110 € + 110 €  =  220 €.
Esim. 2: 25 vuoden arkkuhauta palkkialueella, jossa on 2 sijaa ja hautaoikeus päättyy v. 2023, peritään haudasta hautaoikeuden pidennysmaksua v. 2018 tapahtuvan hautauksen yhteydessä 20 vuotta (165 € + 165 €) : 25 v.  x  20 v.  =  264 €
HAUDAN AVAUS- JA PEITTOMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
Normaalin kokoinen hauta 220 € 231 €
Uurna/lapsi 55 € 55 €
Rintamatunnuksen omaavat ilmainen ilmainenHAUDAN NURMETTAMISMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
55 € 55 €VAINAJAN SÄILYTYSMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
ilmainen 58,30 € koko säilytysaikaHAUTAMUISTOMERKKIEN JA KIVILAATTOJEN SIIRTOMAKSUT
Syvyys Korkeus Pituus Muistomerkki Jalusta
Korkeintaan 15 cm 60 cm 80 cm 52,50 € 31,50 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 120 cm 94,50 € 52,50 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 140 cm 115,50 € 63 €
Yli 20 cm 60 cm 140 cm 157,50 € 105 €
Reikäjalusta pieni 60 cm 100 cm 84 €
Reikäjalusta iso, yli >100 cm 136,50 €
Reunakivet 99,75 €/kpl
Kansilevyt 420 €/kpl

- Mikäli reunakivet ja kansilevyt saa poistaa kokonaan hautauksen yhteydessä niin maksuja siirrosta ei peritä. Maksu peritään vain muistomerkin siirrosta.