HAUTAUKSESTA JOHTUVAT MAKSUT 1.1.2017

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.12.2016 hyväksynyt hautapaikkamaksut.

HAUTAPAIKKAMAKSUT
Vainajan hautapaikka 1.
varauspaikka
puoliso
2. hautapaikka 3. hautapaikka Hauta-
paikka
muisto-
lehdossa
Uurna-
paikka
Paikka-
kuntalainen
100 € 100 € 140 € 190 € 60 € 50 €
Ulkopaikka-
kuntalainen
500 € 500 € 800 € 800 € 100 € 250 €
Rintama
tunnuksen
omaavat
ilmainen kaikille . . . .
Paikka-
kuntalainen,
joka vasta
poismuuttanut
140 € 140 € . . . .HAUTAPAIKKAMAKSUT PALKKIALUEELLA
Parasniemen hautausmaalla O, P ja Q osastot
(Palkkialueen hautamuistomerkkeihin ei tarvita erillistä pohjakiveä)

Vainajan hautapaikka 1.
varauspaikka
puoliso
2. hautapaikka 3. hautapaikka Uurna-
paikka
Paikka-
kuntalainen
150 € 150 € 190 € 240 € 100 €
Ulkopaikka-
kuntalainen
550 € 550 € 850 € 890 € 300 €
Rintama
tunnuksen
omaavat
ilmainen kaikille . . .
Paikka-
kuntalainen,
joka vasta
poismuuttanut
140 € 140 € . . .
- Toisen (2.) ja kolmannen (3.) hautapaikan varaus tulee kysymykseen erittäin painavista syistä, esim. samassa taloudessa asuvien huollettavien vammaisten lasten osalta.
- Lisähautapaikat 2 ja 3 on anottava kirkkoneuvostolta.
- Syvähautapaikka käsittää kaksi sijaa.
- Rintamatunnuksen omaavat saavat haudan avauksen ja peittämisen ilmaiseksi.
- Paikkakunnalta vasta poismuuttaneet koskee henkilöitä, jotka ovat asuneet vähintään 95 % elinajasta Torniossa. Omaiset toimittavat asumisesta todistuksen Taloustoimistoon.


HAUDAN AVAUS- JA PEITTOMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
Normaalin kokoinen hauta 200 € 210 €
Uurna/lapsi 50 € 50 €
Rintamatunnuksen omaavat ilmainen ilmainenHAUDAN NURMETTAMISMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
50 € 50 €VAINAJAN SÄILYTYSMAKSUT
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
ilmainen 53 € koko säilytysaikaHAUTAMUISTOMERKKIEN JA KIVILAATTOJEN SIIRTOMAKSUT
Syvyys Korkeus Pituus Muistomerkki Jalusta
Korkeintaan 15 cm 60 cm 80 cm 50 € 30 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 120 cm 90 € 50 €
Korkeintaan 15 cm 60 cm 140 cm 110 € 60 €
Yli 20 cm 60 cm 140 cm 150 € 100 €
Reikäjalusta pieni 60 cm 100 cm 80 €
Reikäjalusta iso, yli >100 cm 130 €
Reunakivet 95 €/kpl
Kansilevyt 400 €/kpl

- Mikäli reunakivet ja kansilevyt saa poistaa kokonaan hautauksen yhteydessä niin maksuja siirrosta ei peritä. Maksu peritään vain muistomerkin siirrosta.