KUULUTUS VAALIN TOIMITTAMISESTA JA ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄTornion seurakunnassa toimitetaan 9.10.2016 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 9.10.2016 kello 10.00 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen Alatornion kirkossa, osoite Kirkonmäentie 85, 95450 Tornio ja päättyy 9.10.2016 kello 20.00.


Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Tornion kirkkoherranvirastossa, osoite Parasniementie 115, 95450 Tornio maanantaista 3.10.2016 perjantaihin 7.10.2016, joka päivä kello 9-18.

Lisäksi ennakkoon voi äänestää:
Karungin seurakuntatalolla, osoite Kirkkotie, 95530 Tornio ma 3.10.2016 klo 9 - 18
Suensaaren seurakuntatalolla, osoite Kirkkokatu 13, 95400 Tornio ma 3.10.2016 – pe 7.10.2016 klo 9 - 18
Arpelan srk-kodilla, osoite Keskustie 26, 95590 Tornio ti 4.10.2016 klo 9-18
Kaakamon kylätalolla, osoite Laivaniementie 815, 94430 Tornio ke 5.10.2016 klo 9 - 18

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana.

Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 30.9.2016 ennen kello 16.00.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 30.9.2016 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 556 8676.

Tornio 3.8.2016

Tornion seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Osmo Huhta