Näin äänestät

KUKA SAA ÄÄNESTÄÄ?

Kirkkoherranvaalissa saavat äänestää kaikki seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä eli 9.10.2016. Lisäksi henkilön pitää olla seurakunnan läsnä oleva jäsen viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää eli viimeistään sunnuntaina 31.7.2016.MISSÄ JA MILLOIN?

Ennakkoäänestys kirkkoherranvirastossa:
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys järjestetään seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Parasniementie 115). Ennakkoäänestys alkaa maanantaina 3. lokakuuta ja päättyy perjantaina 7. lokakuuta. Äänestää voi joka päivä kello 9.00 – 18.00.

Lisäksi ennakkoäänestys toteutetaan seuraavasti:
Suensaaren seurakuntatalolla (Kirkkokatu 13) maanantaista 3.10.2016 perjantaihin 7.10.2016. Äänestää voi joka päivä kello 9.00 – 18.00.
Karungin seurakuntatalolla (Kirkkotie) maanantaina 3.10.2016 kello 9.00 – 18.00.
Arpelan seurakuntakodilla (Keskustie 26) tiistaina 4.10.2016 kello 9.00 – 18.00.
Kaakamon kylätalolla (Laivaniementie 815) keskiviikkona 5.10.2016 kello 9.00 – 18.00.

Varsinainen vaalipäivä
sunnuntaina 9.10.2016:
Alatornion kirkossa vaali alkaa kello 10.00 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy kello 20.00.
VAALILIPPU

Kirkkoherranvaalissa vaalilippuun on painettu ehdokkaiden nimet vaalisijajärjestyksessä. Toisin kuin muissa vaaleissa, vaalilippuun ei merkitä numeroa, vaan äänestäjä tekee selvästi näkyvän merkinnän sen ehdokkaan sarakkeeseen, jota haluaa äänestää. Vaalilipun merkintä voi olla esimerkiksi rasti tai viiva sen ehdokkaan nimen alle, jota äänestää. Äänestyskopeissa on ohje äänestysmerkinnän tekemisestä äänestyslippuun. Äänestyspaikalla tulee osoittaa henkilöllisyys.KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti (osoite: Tornion kirkkoherranvirasto, Parasniementie 115, 95450 Tornio) tai puhelimitse (p. 040 556 8676) viimeistään perjantaina 30.9.2016 ennen kello 16.00 kirkkoherranvirastoon.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.