MEDIATIEDOTE TORNION KIRKKOHERRANVAALEISTA

Tornion seurakunnassa on pidetty kirkkoherranvaalit. Ennakkoäänestys oli 3.-7.10.2016 ja varsinainen vaalipäivä 9.10.2016
1. vaalisijalla Jyväskylän seurakunnan seurakuntapastori TT Tuomas Palola
2. vaalisijalla Kemijärven kirkkoherra Pentti Tepsa
3. vaalisijalla Simon kirkkoherra Ville Väkeväinen

Tarkistuslaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen suoritetaan tiistaina 11.10.2016.

Ennakkoääniä annettiin 941 kpl. Niistä jätetään huomioon ottamamatta 169 ääntä, koska sekä Karungin että Arpelan ennakkoäänestyspaikoissa on vaalitoimitsijoille tapahtunut valitettava inhimillinen virhe: vaalikuori on ollut leimaamaton. Se tarkoittaa Kirkon vaalijärjestyksen mu-kaan sitä, että leimaamaton ennakkoäänestyskuori jätetään huomion ottamatta (KVJ 2:31). Vaalitoimitsijoilla on ollut selkeät ja moneen kertaan läpikäydyt ohjeet toimitsijan tehtävään-sä. Ennakkoääniä on laskennassa mukana 770 kpl.

Varsinaisena vaalipäivänä ääniä annettiin 594 kpl.

Vaalien äänestysprosentti on 10,01%. Hylättyjä ääniä on 4 kpl.

Tornion seurakunnassa on 13580 äänioikeutettua. Heistä äänioikeuttaan käytti 1360 henkilöä.

Ennakkoäänestyksessä vaalitoimitsijoille tapahtuneen valitettavan muotovirheen vuoksi vaa-lissa huomioon ottamatta jätettyjä ääniä on siis 169 kpl. Nämä mukaan lukien äänestämässä käyneiden määräksi saatiin 1533 henkilöä. Tällöin äänestysprosentiksi muodostuu 11,29%.

Äänet jakautuivat seuraavasti:
1. Tuomas Palola 499 kpl
2. Pentti Tepsa 397 kpl
3. Ville Väkeväinen 464 kpl

Vaalin tulos on se, että Tornion kirkkoherraksi valittiin Jyväskylän seurakunnan seurakunta-pastori TT Tuomas Palola.

Kun vaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen, on vaalipöytäkirja nähtävillä 30 päivän ajan.


Torniossa 11.10.2016


Ystävällisin terveisin,
Tero Saapunki
vt. kirkkoherra
Tornion seurakunta
p. 040-8250280
tero.saapunki@evl.fi