TORNION SEURAKUNTA UUDISTAA TIEDOTTAMISTAAN

Mediatiedote 16.6.2017


Tornion seurakunnassa valmistaudutaan uudenlaiseen tiedottamiseen. Jatkossakin seurakunnan toiminnasta, tapahtumista ja uutisista on mahdollista saada ajankohtaista tietoa niin painetuista lehdistä ja kuin internet-sivuiltakin. Seurakunta haluaa käyttää tiedottamisessaan ja viestinnässään sekä perinteisiä että uuden tekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Kemi-Tornion rovastikunnan alueella on jo vuosia ilmestynyt Kirkkolaiva-lehti. Seurakuntien yhteinen tiedotuslehti voidaan nähdä tärkeänä yhteistyön muotona. Sillä on vakiintunut asema ja lukijakunta Tornion seurakunnassa.

Tiedottamisen merkitys on korostunut nykyaikana, jolloin tiedonkulku on nopeaa ja laajasti ihmisiä tavoittavaa. Tiedottamisen järjestämisestä on keskusteltu ja pohdittu seurakunnassa jo pidemmän aikaa. On huomioitu esimerkiksi historia, nykyajan tarpeet ja tiedottamisen kustannukset, sillä koska seurakunnan taloudellinen tilanne tulee lähivuosina olemaan haasteellinen, on tiedottamisessakin tärkeätä pyrkiä kustannustehokkuuteen.

Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksissaan 22.5. ja 15.6.2017 tehnyt päätöksen, että Tornion seurakunta ei ole enää mukana Kirkkolaiva-lehden kustantamisessa 31.8.2017 jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta käyttää jatkossa tiedotuskanavanaan jotain muuta painettua lehteä. Lisäksi lähitulevaisuudessa tapahtuu tiedottamisessa myös seurakunnan internet-sivujen uudistaminen ja sen myötä sosiaalisen median käytön lisääminen.

Tavoitteena on seurakunnan tiedottamisen parantaminen. Tornion seurakunnan tiedotustoiminta hoidetaan jatkossakin seurakuntalaisten parhaaksi katsotulla tavalla.