Henkilötietojen käsittely

Tornion seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin.

Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Tornion seurakunnasta.

Tietosuojavastaavana toimii
Kristiina Harjuautti,
Oulun tuomiokapituli,
PL 85, 90101 Oulu,
kristiina.harjuautti@evl.fi,
p. 040 755 2650.